Villkor

Villkor

1. Allmänt

1.1 Nedan är de villkor som accepteras av spelaren vid insättning.
1.2 ProntoCasino.com drivs av PremierGaming Limited, ett företag etablerat i enlighet med maltesisk lag. PremierGaming Limited registrerades på 01.08.2018 under registreringsnummer C82415 och har sitt registrerade kontor på Office 1/3327, Quantum Hse 75, Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1120, Malta.
1.3 PremierGaming Limited är licensierat och regleras av Malta Gaming Authority (MGA) och Spelinspektionen och har därför rätt att erbjuda live casinospel. PremierGaming Limited licensieras och regleras av den svenska Spelinspektionen under fem år fr.o.m. den 29 januari 2019
1.4 Fjärrspel kan vara olagligt i andra jurisdiktioner. Företaget gör inga anspråk på dess speltjänsters laglighet i andra jurisdiktioner. Detta avtal regleras av lagarna på Malta och skall tolkas i enlighet med dessa lagar. Jurisdiktionen är Malta.
1.5 PremierGaming Limited benämns som ”PremierGaming”, ”vi” eller ”oss” eller ”vår” och spelaren som ”du” eller ”spelaren”.
1.6 ”Spel”, ”spelen” eller ”spelet” syftar på någon av de spelprodukter som erbjuds av Webbsidorna.
1.7 Dessa villkor kan publiceras på ett antal språk, innehållande samma principer, i informationssyfte och för att hjälpa spelare. Det är dock bara den engelska versionen som är den lagliga grunden för förhållandet mellan dig och PremierGaming. Vid eventuell avvikelse mellan den engelska versionen och den icke-engelska versionen av dessa villkor, gäller den engelska versionen.
1.8 Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan kunden och företaget och styr din användning av webbsidan ProntoCasino.com. Vänligen läs dessa villkor noggrant. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst och utan förvarning. Företaget kommer att se till att kunden informeras om sådana ändringar nästa gång kunden loggar in på webbsidan, genom att be kunden att godkänna de reviderade villkoren. Om kunden vägrar att godkänna ändringarna, kommer kunden att förbjudas att använda tjänsten ProntoCasino.com.
1.9 Kunder är ansvarig för att se över villkoren regelbundet för att säkerställa att de är överens med villkoren som gäller för insatser. Det rekommenderas också att du ser över dessa villkor varje gång du använder webbsidan.
1.10 Dessa villkor börjar tillämpas när du registrerar dig och bekräftar dina registreringsuppgifter i samband med registreringen på Webbsidan. Genom att registrera ett konto med PremierGaming, konfirmerar du att du har läst dessa villkor och accepterar dem.

2. Dina skyldigheter

2.1 Du får endast öppna ett konto på Webbsidan som tillhandahålls av oss, PremierGaming har rätt att säga upp alla dubblettkonton.
2.2 Du är över 18 år gammal eller av annan högre laglig ålder som bestämts i den jurisdiktion du är bosatt i och i de lagar som gäller för dig.
2.3 Du är ensam ansvarig för kontodetaljer åt dit konto på Webbsidan. Ifall det finns en misstanke över att sådan information har utsatts för risk måste du informera PremierGaming och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra all otillåten tillgång till någon del av ditt konto eller dina tillgångar.
2.4 Du får endast använda spelen för din egen räkning och inte på uppdrag av någon annan person eller något företag.
2.5 Du får endast delta i spelen i din personliga icke-professionella ställning, endast för rekreation och underhållning.
2.6 Du är inte bosatt i Afghanistan, Algeriet, Angola, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Kina, Kuba, Danmark, Eritrea, Estland, Etiopien, Frankrike, Hongkong, Indonesien, Iran, Irak, Irland, Italien, Kuwait, Libyen, Malaysia, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Marocko, Norfolkön, Nordkorea, Oman, Pakistan, Portugal, Qatar, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Somalia, Sydsudan, Singapore, Spanien, Syrien, Turkiet, Tunisien, Förenade Arabemiraten, Jemen, Storbritannien, USA och tillhörande områden, militärbaser och territorier inklusive men inte begränsat till Amerikanska Samoa, Guam, Marshallöarna, norra Marianerna, Puerto Rico och Virgin Islands, Jemen (”förbjudna länder”).
2.7 Du får inte överföra tillgångar från ditt konto till andra spelare eller ta emot pengar från andra spelare till ditt konto, eller överföra, sälja och/eller erhålla användarkonton.
2.8 Du får endast delta i ett spel om du har tillräckliga tillgångar på ditt konto för ett sådant deltagande.
2.9 Du får inte använda tillgångar som är orena eller associerade med någon olaglighet eller som kommer från någon olaglig aktivitet eller källa.
2.10 Du är ensam ansvarig för rapportering och redovisning av eventuella skatter eller andra avgifter som gäller för dig enligt relevanta lagar för alla vinster som du får från PremierGaming.
2.11 När det gäller insättningar och uttag av medel till och från ditt konto, skall du bara använda sådana kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och lagligen tillhör dig.
2.12 Du skall inte vara inblandad i någon bedräglig, hemligt avtalad, riggad eller annan olaglig aktivitet då det gäller din och tredje parts deltagande i något av spelen och får inte använda någon programvara, någon teknik eller apparater då du deltar i något av spelen. Härmed förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara eventuella satsningar vid sådant beteende.
2.13 Du får endast använda programvaran för din egen personliga rekreationsanvändning i enlighet med de regler och villkor vi har etablerat och i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar.
2.14 Du ska uppträda hövligt mot andra spelare som använder Webbsidan samt stödja anställda av PremierGaming och undvika ohövliga eller obscena kommentarer.

3. Ditt konto

3.1. För att kunna spela med din första insättning, överförs dina personliga uppgifter automatiskt till vårt system.
3.2. Du kan endast spela med dina egna och personliga uppgifter på ProntoCasino. Vi förbehåller oss rätten att stänga olika spelare som använder samma personliga uppgifter eller som enligt oss verkar vara samma person. Finns det rimliga skäl till att tro att ett bedrägeri har begåtts eller att ett försök till bedrägeri gjorts, förbehåller vi oss rätten att avbryta alla till händelsen relaterade transaktioner utan att det påverkar någon annan åtgärd. Endast en spelare kan använda ProntoCasino på samma IP-adress och/eller dataenhet/hushåll.
3.3. Det är ditt eget ansvar att se till att din personliga information är sann, fullständig och korrekt. Du meddelas härmed att vi utför verifikationsprocedurer och att du kan blockeras från åtkomst eller stängas av om du anger falsk eller vilseledande information. Du är skyldig att ange obligatoriska uppgifter till ProntoCasino och att hålla uppgifterna uppdaterade i händelse av att de ändras.
3.4. Om du märker att någon annan använder dina personliga uppgifter för att spela på ProntoCasino, måste du meddela oss omedelbart. Om detta ej görs, kan det leda till att du blockeras från ProntoCasino.
3.5. Det är uteslutande ditt ansvar att se till att dina personliga uppgifter förvaras säkert. Du får inte avslöja dina uppgifter till någon annan. Vi är inte ansvariga för missbruk eller obehörig användning av dina personliga uppgifter av tredje part på grund av ditt förfarande, vare sig det är avsiktligt eller oavsiktligt, aktivt eller passivt.
3.6. Du är inte tillåten att överföra pengar från ditt bankkonto till andra spelare eller att ta emot pengar från andra spelare, eller överföra, sälja och/eller förvärva personliga uppgifter.
3.7. ProntoCasino förbehåller sig rätten att neka eller stänga en spelare efter eget godtycke men eventuella avtalsenliga skyldigheter som redan gjorts av ProntoCasino ska därmed hedras, utan att det påverkar några lagliga rättigheter till ProntoCasino.
3.8. ProntoCasino förbjuder maskopi mellan spelare och tillåter inte någon form av robotar och programmerade enheter att delta i spelen.
3.9. Om du vill avsluta ditt spelande på ProntoCasino för gott, kan du göra det när som helst genom att kontakta kundtjänst skriftligen. Avslutet kommer att motsvara uppsägning av de allmänna villkoren. I fall orsaken till beslutet är relaterad till oro kring eventuellt spelberoende ska spelaren uppge detta.
3.10. I det fall att en spelare stängs för gott, kommer till spelaren relaterad information att sparas under den tid som bestämmelser, myndigheter och verkställighetsorgan kräver. Sådan information kan omfatta spelares namn, adress, telefon, e-post och transaktionsuppgifter.
3.11. När du spelar hos oss, godkänner du att vi när som helst kan be dig bevisa din identitet, ålder och ursprunget av de tillgångar som nyttjas. Och även under tiden du spelar, kan vi när som helst blockera dig om vi inte är nöjda med den information som du har tillhandahållit oss, eller i händelse av fördröjning av den begärda informationen; kan vi begära ett fotografi av dig där du uppvisar originalet av din identitetshandling, om vi tvivlar på sanningshalten av din identitet.

4. Insättningar på ditt konto

4.1 Vi kommer att fastställa minimum insättningssummor och maximum insättningssummor som specificeras på Webbsidan.
4.2 Insättningar på ditt konto görs med någon av de metoder som specificeras på Webbsidan, vilka metoder som finns tillgängliga kan förändras. Maximum och minimum insättningssummor kommer att specificeras på Webbsidan i sidans insättningssektion. Du bekräftar att du bara får satsa och spela med den summa tillgångar som finns på ditt PremierGaming-konto. Vi ger inte under några omständigheter ut kredit åt våra slutanvändare. Du kan göra en insättning när som helst online genom att använda Trustly.
4.3 Insättningarna finns tillgängliga på kontot inom en rimlig tid efter att insättningen bekräftats då det gäller alla tillgängliga insättningsmetoder, om inte extra kontrollförfaranden som anges i 4.5 behövs.
4.4 Vi förbehåller oss rätten att använda oss av ytterligare procedurer för att verifiera din identitet (Know Your Client) då du gör insättningar på ditt konto.
4.5 Om PremierGaming av misstag krediterar ditt konto med vinster som inte tillhör dig, vare sig på grund av ett tekniskt fel, mänskligt misstag eller annat, kommer summan att förbli PremierGamings egendom och summan kommer att tas från ditt konto. Om du har tagit ut tillgångar som inte tillhör dig före PremierGaming blivit medvetna om misstaget, kommer den felaktigt utbetalade summan att utgöra en skuld från dig till PremierGaming, utan att det påverkar andra åtgärder som kan vara tillgängliga enligt lagen. I händelse av en felaktig kreditering är du skyldig att omedelbart meddela PremierGaming via e-post.
4.6 Minsta insättningssumma är fem (5) euro eller femtio (50) SEK.
4.7 PremierGaming accepterar betalningar i EURO eller andra valutor, enligt det som meddelas på Webbsidan.
4.8 PremierGaming förbehåller sig rätten att använda sig av ytterligare procedurer för att verifiera din identitet både före och efter insättningar på ditt konto. Det är olagligt att sätta in orättmätigt erhållna pengar.

5. Uttag

5.1 Uttag kommer att göras till ditt bankkonto under sidan “Uttag”. Vänligen se våra sidor för betalinformation för att kontrollera den aktuella avgiftsstrukturen och hur länge det tar att utföra uttag. Där det är möjligt kommer PremierGaming att betala ut dina uttag med samma metod du använt för att göra dina insättningar. Uttag kan endast betalas ut i slutanvändarens namn och till slutanvändaren. Uttag kan endast återbetalas till den ursprungliga källan för tillgångar som använts för insättning.
5.2 Uttag kommer endast att återbetalas till samma konto från vilket de tillgångar som betalats in till spelarens konto kommit från. Företaget förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bekräfta alla detaljer. Detta kommer att ske inom en rimlig tidsram.
5.3 De betalningsmanagers som anställs av PremierGaming kommer att utföra extra verifikationsprocedurer för alla utbetalningar som motsvarar 5000 euro (eller 50 000 SEK om du bor i Sverige) eller sammanlagda insättning som överstiger 2 330 euro (eller 23 000 SEK om du bor i Sverige) och förbehåller sig vidare rätten att utföra sådana verifikationsprocedurer även då det gäller lägre utbetalningar. Sådana kontroller kan till exempel omfatta kopior av en medlems pass och/eller kopior av en medlems hushållsräkningar.
5.4 Vänligen lägg märke till att våra produkter konsumeras omedelbart under spelets gång. Därför kan vi inte ge återbetalningar, returnera varor eller annullera din tjänst när du spelar. Om du spelar ett spel med riktiga pengar, kommer pengar omedelbart att dras från ditt spelkonto.
5.5 PremierGaming är ingen bank och du bör inte vänta dig någon ränta.
5.6 PremierGaming förbehåller sig rätten att ta en avgift om du gör en uttagsförfrågan och omsättningen på ditt medlemskonto inte är lika stor eller större än den totala summan tillgångar som satts in.

6. Exceptionella omständigheter

6.1 Oväntade tekniska problem eller omständigheter som ligger utanför PremierGamings kontroll, som tekniska problem hos tredje partens leverantörer, tillåter PremierGaming att annullera insatser och ge återbetalningar till spelare.
6.2 PremierGaming har rätten att begränsa, annullera och neka insatser ifall de anses vara för stora eller om vi ser från spelarens insatsmönster att systemet missbrukas.
6.3 Om man beslutar om återbetalning ska beloppet för återbetalningen returneras till spelarens konto, spelaren ska meddelas och processen ska vara avslutad inom 48 timmar efter att beslutet har fattats.
6.4 I det fallet att ett spel har stannat på ett sådant sätt att det inte kan avslutas, till exempel om anslutningen tappas under spelets gång, har PremierGaming rätt att “städa upp” sådana spel på regelbunden basis och återbetala insatsen till spelarens konto. Detta görs varje månad. Om spelet har avbrutits eller förkommit på servern, bör spelaren få en återbetalning.
6.5 Om en bonuskampanj på något sätt varit felkonfigurerad, har PremierGaming rätt att ändra spelares saldon och kontouppgifter för att korrigera misstaget.
6.6 Om ett spel innehåller en bugg eller felkonfiguration som orsakar felaktigt beteende eller utbetalning, har PremierGaming rätt att ta bort spelet och ändra spelarnas saldon och kontouppgifter för att korrigera misstaget.
6.7 Företaget ansvarar inte för eventuell nedtid, serverstörningar, långsamhet eller några tekniska eller politiska störningar i spelet. Endast ledningen kan besluta om återbetalning.
6.8 Företaget skall inte ha något ansvar för skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått ur eller i samband med Webbsidan eller dess innehåll; inklusive utan begränsning, förseningar eller avbrott i processer eller överföring, förlust eller korruption av data, fel i kommunikation eller linjer, någon persons missbruk av sidan eller dess innehåll eller några fel eller försummelser i innehåll.
6.9 PremierGaming kan ta bort spel från Webbsidan vid vilken tidpunkt som helst, som vi anser passande.

7. Vilande & inaktiva konton

7.1 Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts på tolv (12) månader och som har ett saldo med riktiga pengar.
7.2 Ett vilande konto är ett konto som inte har använts på trettio (30) månader och som har ett saldo med riktiga pengar.
7.3 PremierGaming kommer att kontakta dig via e-post upp till en månad före ditt konto blir inaktivt och informera dig om att ditt konto är på väg att bli inaktivt. När ett konto blir inaktivt, kommer PremierGaming att debitera 5 euro per månad från ditt konto som administrativ avgift.
7.4 Om du loggar in på ditt konto efter att ditt konto blivit inaktivt, har du rätt till återbetalning om du kan bevisa något av de följande:
a. Du kunde inte komma åt ditt konto på grund av brist på internetanslutning;
b. Du kunde inte komma åt ditt konto på grund av hälsorelaterade hinder;
c. Du kan inte komma åt ditt konto på grund av en rimlig orsak.
7.5 I det fallet att du loggar in på ditt konto före tre (3) månader har gått sedan den senaste avgiften för inaktivt konto uppkom, ska PremierGaming återbetala sådana avgifter som betalats.
7.6 Om ditt konto har blivit vilande, ska vi betala saldot på ditt konto till dig, eller om du inte kan kontaktas, till Malta Gaming Authority.
7.7 Förfarandet för att ta bort tillgångar från inaktiva och vilande konton är automatiskt och rapporteras i Webbsidans backend-systems administrativa gränssnitt. Om pengarna ska överföras till MGA kommer den nyckelansvariga på PremierGaming att ansvara för denna procedur.

8. Ansvarsfullt spelande

8.1 Du kan helt enligt egen bedömning välja att begränsa det belopp du får satsa och du kan helt enligt egen bedömning välja att begränsa det belopp du får förlora dagligen (24 timmar), per vecka (7 dagar) eller per månad.
8.2 Du kan efter egen bedömning välja att ställa in en maximal sessionstid under vilken du kan vara inloggad på Webbsidan. Efter att denna period har tagit slut, kommer du att loggas ut från Webbsidan och eventuella pågående spel kommer att stoppas.
8.3 Du kan efter egen bedömning välja att begränsa din möjlighet att komma åt ditt konto (logga in) för en obestämd tid, i vilket fall ditt konto inte kommer att vara tillgängligt igen och dina återstående tillgångar överförs till ditt bankkonto.
8.4 Du kan efter egen bedömning välja att begränsa din möjlighet att komma åt ditt konto (logga in) för en period på tjugofyra (24) timmar, sju (7) dagar, sextio (60) dagar efter att begränsningen aktiverats, i vilket fall ditt konto inte kommer att vara tillgängligt igen och dina återstående tillgångar kommer att överföras tillbaka till ditt bankkonto.
8.5 Alla begränsningar som nämns ovan administreras och inleds genom att du kontaktar Webbsidans support.
8.6 All begäran om självexkludering kommer vara giltig för det casinot som du för närvarande är medlem hos och inkluderar andra webbplatser som drivs av oss.
8.7 Om du vill minska en gräns eller öka en uteslutning, skall dessa omedelbart träda i kraft efter att Webbsidans support har meddelats. Om du vill ta bort en begränsning eller öka en begränsning som du ställt in, kommer en sådan ändring att ske bara 7 dagar efter att begäran har tagits emot av Webbsidans support.

9. Sekretesspolicy

9.1 Du bekräftar och accepterar att vi samlar in och använder din personliga information för att ge dig tillgång till och göra det möjligt för dig att använda Webbsidan och för att ge dig möjlighet att delta i spelen.
9.2 Vi accepterar att vi då vi samlar in din personliga information som nämns i föregående paragraf, är bundna av Data Protection Act, kapitel 440, i den maltesiska lagen. Vi skyddar dina personuppgifter och respekterar din integritet i enlighet med bästa professionell praxis och tillämpliga lagar.
9.3 Din personliga information kommer att användas av oss för att göra det möjligt för dig att delta i spelen och för att utföra relevanta åtgärder gällande ditt deltagande i spelen. Vi kan också använda din personliga information för att informera dig om kampanjer, ändringar och nya tjänster som vi tror att du kan tycka att är intressanta. Om du inte vill ta emot sådan direktmarknadsföring, kan du välja att inte göra det genom att ändra dina inställningar eller genom att kontakta support.
9.4 Din personliga information kommer inte ges ut till tredje parter, om inte sådant utlämnande är nödvändigt för att vi ska kunna behandla dina önskemål då det gäller ditt deltagande i spel, om du specifikt gett din tillåtelse för det eller om det krävs enligt lagen. Eftersom PremierGamings samarbetspartners eller leverantörer eller tjänsteleverantörer kan vara ansvariga för vissa delar av Webbsidans funktion eller drift, kan personlig information lämnas ut till dem. Relevanta myndigheter, PremierGamings anställda, framförallt kundsupport, betalningsteamet och andra anställda kommer också att ha tillgång till din personliga information för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och ge dig stöd och service. Du samtycker härmed till sådan tillgång.
9.5 Det kan till och med hända att vi samlar en cookie från din webbläsare, för att göra upplevelsen på Webbsidan bättre. Du kan, om du vill, stänga av insamlingen av cookies. Du måste dock notera att om du inaktiverar cookies kan det begränsa din användning av Webbsidan.
9.6 För att ge dig en effektiv service, kan vi och våra tjänsteleverantörer behöva överföra din personliga information från ett land till ett annat inom EU och EFTA.
9.7 Transaktioner kontrolleras för att förhindra penningtvätt och misstänkta transaktioner kommer att rapporteras till relevanta myndigheter.

10. Anti-penningtvätt

10.1 Alla transaktioner ska kontrolleras för att förhindra penningtvätt. Företaget ska rapportera alla misstänkta transaktioner till de behöriga myndigheterna i Malta. Om företaget får kännedom om någon misstänkt aktivitet gällande något av spelen på Webbsidan, måste företaget rapportera detta till de behöriga myndigheterna. PremierGaming kan suspendera, blockera eller stänga ett konto och undanhålla medel om det uppmanas att göra det enligt Prevention of Money Laundering Act.

11. Klagomål från spelare

11.1 PremierGaming kommer att göra sitt bästa för att göra spelares upplevelse med oss angenäm, men det kan finnas tillfällen då en spelare kan känna sig missnöjd över kvaliteten på vår produkt/våra produkter eller vår kundservice. En spelare kan lämna in ett klagomål genom att skicka ett e-post till vår kundsupport på [email protected]. Ditt klagomål kommer att eskaleras till ledningen och vi strävar efter att behandla det inom 48 timmar efter att vi tagit emot det.
11.2 Om du anser att tvisten inte var löst till din tillfredsställelse kan spelaren hänvisa om tvisten till MADRE. MADRE är ett oberoende alternativ till en tvistlösningsenhet. Tvistlösningstjänsten vid MADRE är kostnadsfri för spelaren oberoende av resultatet. Beslut av MADRE är bindande för Operatör och Spelare. Proceduren före MADRE begränsar inte eller påverkar spelarens rätt att väcka talan mot Operatören i någon behörig domstol.

12. Begränsning av ansvar

12.1 Du använder Webbsidan och deltar i spelen på egen risk. Webbsidorna och spelen tillhandahålls utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd.
12.2 Utan att det påverkar allmängiltigheten i föregående paragraf gäller det följande för oss, våra direktörer, anställda, partners, tjänsteleverantörer;
a. Ger ingen garanti för att programvaran, spelen och Webbsidan är lämpliga för sitt ändamål;
b. Ger ingen garanti för att programvaran, spelen och Webbsidan är felfria;
c. Ger ingen garanti för att programvaran, spelen och Webbsidan kommer att vara tillgängliga utan avbrott;
d. Tar inget ansvar för eventuella förluster, kostnader, utgifter eller skador, vare sig direkta, indirekta, särskilda, till följd av något, oförutsedda eller annat, som uppstår i samband med din användning av Webbsidan eller ditt deltagande i spelen.
12.3 Du förstår och bekräftar att om det finns ett fel i ett spel eller dess driftskompatibilitet, kommer alla satsningar som gjorts under sådana funktionsstörningar att ogiltigförklaras. Tillgångar som fåtts från ett spel med tekniskt fel kommer att anses ogiltiga, liksom eventuella efterföljande spelrundor med nämnda tillgångar, oavsett vilka spel som spelas med sådana tillgångar.
12.4 Du samtycker härmed till att till fullo gottgöra och hålla skadeslösa oss, våra direktörer, anställda, partners och tjänsteleverantörer för någon kostnad, utgift, förlust, skador, fordringar och skulder hur de än har uppkommit som uppkommit i samband med din användning av Webbsidan eller ditt deltagande i spelen.
12.5 I den utsträckning som tillåts enligt lag, kommer vårt maximala ansvar som uppstår ur eller i samband med din användning av Webbsidan, oavsett orsaken till åtgärderna (vare sig enligt kontrakt, kränkning, brott mot garantin eller på annat sätt), inte överstiga 100 euro.

13. Överträdelser, påföljder och uppsägning

13.1 Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller vi har skäl att misstänka att du brutit mot dem, förbehåller vi oss rätten att inte öppna, att suspendera, eller stänga ditt konto, eller undanhålla utbetalningen av dina vinster och använda sådana tillgångar på ditt konto till skador som orsakats av dig.
13.2 Om PremierGaming misstänker att du medverkar i olaglig och/eller bedräglig verksamhet medan du använder Webbsidan; eller bryter mot detta avtal; eller att du har problem med kreditgivare eller annars skadar vår verksamhet, kan vi frysa eller avsluta ditt konto eller annullera alla insatser helt enligt vårt eget gottfinnande.
13.3 Du bekräftar att PremierGaming skall vara den slutgiltiga beslutsfattaren då det gäller din överträdelse mot PremierGamings regler och villkor på ett sätt som resulterar i avstängning eller permanent uteslutande från deltagande i våra webbplats(er).

14. Hela avtalet

14.1 Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig eller inte verkställbar, ska en sådan bestämmelse tas bort från dessa villkor och alla andra bestämmelser ska fortsättningsvis vara i kraft, opåverkade av sådant borttagande.
14.2 Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller på annat sätt lagenligt överföra detta avtal. Du skall inte tilldela eller på annat sätt överföra detta avtal.
14.3 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss då det gäller Webbsidan och, förutom då det gäller bedrägeri, ersätter alla tidigare eller samtida kommunikationer och förslag, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss då det gäller Webbsidan.

15. Tillämplig lag och jurisdiktion

15.1 Dessa villkor skall regleras av lagarna på Malta.
15.2 Parterna samtycker att alla tvister, tvistemål eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, eller en överträdelse, uppsägning eller ogiltighet då det gäller dessa, ska presenteras till den exklusiva jurisdiktionen hos de maltesiska domstolarna.

Version 1.0, datum 15 September 2018

PremierGaming Limited
Level G, (Office 1/3327),
Quantum House 75,
Abate Rigord Street,
Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta.

Licensnummer MGA/CL1/1450/2017